Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου (ΕΤΕΠ-Ηπείρου)

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου ιδρύθηκε το 1999 από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την Περιφέρεια Ηπείρου. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του πρώτου κτιρίου χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Ηπείρου 2000-2006 του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και το δεύτερο κτίριο / επέκταση από το ΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013 του ΕΣΠΑ.

Social Wall