Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.ΤΕ.Π.Η ΑΕ

Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία. Από το 2021 έως σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται ως εξής: