Οργανισμός Βιομηχανικης Ιδιοκτησίας

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών και την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και των εμπορικών σημάτων. Επίσης, παρέχει τεχνολογική πληροφόρηση από δημοσιευμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) μέσα από διεθνείς
βάσεις δεδομένων.

O ΟΒΙ, λειτουργεί  Περιφερειακά Γραφεία ενημέρωσης του κοινού στην Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης, τον Βόλο, τα Ιωάννινα και  την Ανατολική Μακεδονία / Θράκη (Ξάνθη, Κομοτηνή) , με στόχο την παροχή
πληροφοριών από ΔΕ, την ενημέρωση σε θέματα προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και την διάχυση της τεχνολογικής πληροφόρησης και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.

Διεύθυνση: Ε.ΤΕ.Π.Η Α.Ε.
Τηλέφωνο:2651007648
E-mail: obi_ioannina@obi.gr
URL:www.obi.gr