Σύνδεσμοι

Εδώ θα βρείτε μερικούς χρήσιμους συνδέσμους:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Γραφείο Διαμεσολάβησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Επιμελητήριο Ιωαννίνων
International Association of Science Parks and Areas of Innovation

ΜΟΚΕ – Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας