Χριστόφορος Καββαδίας

Διεύθυνση: Ε.ΤΕ.Π.Η Α.Ε.
Τηλέφωνο:2651007650
E-mail:ccav24@yahoo.gr