Ημέρα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Αμφιθέατρο, Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Ήπειρος

Με αφορμή την επαναλειτουργία της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΜΟΚΕ) θα πραγματοποιηθεί μία σειρά ομιλιών και συζητήσεων σχετικά με το οικοσύστημα καινοτομίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις startups. […]