Future Intelligence

Η Future Intelligence δραστηριοποιείται στους τομείς των ασύρματων επικοινωνιών μεγάλης και μικρής εμβέλειας έχοντας ως πυλώνες δράσης την κατασκευή ενσωματωμένων συστημάτων, την παροχή υπηρεσιών και την επιστημονική έρευνα αυτών. Συγκεκριμένα προσφέρει:

  • Ολοκληρωμένη λύση ασύρματης διαχείρισης αισθητήρων και συσκευών ελέγχου για βιομηχανικές και ήμι-βιομηχανικές εγκαταστάσεις (Internet Of Things)
  • Λύσεις για απομακρυσμένη διαχείριση με τη χρήση 4ης γενιάς ασύρματων δικτύων με βασική εφαρμογή τον απομακρυσμένο έλεγχο μη επανδρωμένων οχημάτων (4Gδίκτυα,WiMAX/LTE)
  • Ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την ανίχνευση κλοπών και μικρο-εγκλημάτων με την χρήση καμερών και έξυπνων αισθητήρων μέσω εγκατάστασης νέφους (cloud computing)
  • Συνδυασμό των παραπάνω υπηρεσιών
  • Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προς τρίτες εταιρείες
Διεύθυνση: Ε.ΤΕ.Π.Η Α.Ε.
Τηλέφωνο:21030417996
E-mail:info@f-in.gr
URL:www.f-in.gr

Η Future Intelligence επίσης δραστηριοποιείται σε ερευνητικό επίπεδο (Horizon2020) στους αναδυόμενους τομείς των δικτύων 5ης γενιάς (5G), του μελλοντικού internet
(Future Internet), της έξυπνης πόλης (Smart City), των δικτύων αισθητήρων, των συστημάτων νέφους (Cloud computing) και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών.