Greek

Follow us

fbbut

twbut

February 2023
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Home Νέα-Ανακοινώσεις Πέμπτος Κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων
Πέμπτος Κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων

Πρόσκληση συμμετοχής στον Πέμπτο Κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα πλαίσια του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» / Άξονας Προτεραιότητας: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής/ Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού», διοργανώνει τον Πέμπτο Κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων διάρκειας έξι (6) εβδομάδων με θέμα «Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από τη Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Ι. Φωτιάδη.

 

Στόχος Σεμιναρίου

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση. Τα σεμινάρια εκπαίδευσης, τα οποία παρέχονται δωρεάν, περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση η οποία θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις αντίστοιχες γνώσεις για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ που θα αναλάβουν στο πλαίσιο εκπαίδευσής τους στη Μονάδα Αριστείας.

Συγκεκριμένα ο κύκλος σεμιναρίων περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή στο Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

 • Αρχές ανάπτυξης λογισμικού και διαχείρισης έργων μεγάλης κλίμακας
 • Εργαλεία ανάπτυξης κώδικα

 • Εισαγωγή στον προγραμματισμό και στη γλώσσα προγραμματισμού Python

 • Εισαγωγή στο Διαδικτυακό προγραμματισμό (html, css, php)

 • Προγράμματα λογισμικού για την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και την Δημόσια Διοίκηση

 

Οι Στόχοι της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων είναι:

 • η ενίσχυση της υπάρχουσας κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. ομάδα χρηστών Linux Ιωαννίνων, ομάδες wikipedia, creative commons, φοιτητικές ομάδες/σύλλογοι, κτλ)

 • η περαιτέρω ανάπτυξη των κοινοτήτων με τη βοήθεια θεσμικών φορέων ειδικού ενδιαφέροντος όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Ιωαννιτών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα Ιδρύματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της περιοχής (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και Νοσοκομείο ΕΣΥ Χατζηκώστα).

 • η ενεργοποίηση φορέων που δραστηριοποιούνται συνεταιριστικά (αγροτικοί συνεταιρισμοί, κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, κτλ) στον πρωτογενή τομέα

 • η ενίσχυση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Τροποποίηση Προγράμματος Σεμιναρίου

Το σεμινάριο έχει διάρκεια τέσσερις (4) εβδομάδες, τρίωρης εκπαίδευσης, και έναρξη την Δευτέρα 02/03/2015 και ώρα 16:00-19:00 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα Ιωάννινα.

Το σεμινάριο έχει διάρκεια έξι (6) εβδομάδες, δίωρης εκπαίδευσης, και έναρξη την Τετάρτη 25/02/2015 και ώρα 16:00-18:00 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα Ιωάννινα.

Πληροφορίες Συμμετοχής και επιθυμητά προσόντα

Κάθε υποψήφιος εκπαιδευόμενος θα αναλάβει την εκτέλεση ενός έργου συνεισφοράς, σε έργο ΕΛ/ΛΑΚ, με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση. Η συνεισφορά θα αφορά στη ανάπτυξη λογισμικού για προσθήκη κάποιας λειτουργικότητας ή πλήρη εξελληνισμό σε κάποιο υπάρχον έργο ανοιχτού λογισμικού. Λόγω του ποιοτικού έλεγχου του έργου, η συνεισφορά των συμμετεχόντων υπόκεινται σε αξιολόγηση ώστε να είναι αποδεκτή και να θεωρείται έγκυρη.

Τα έργα στα οποία θα προχωρήσουν οι εκπαιδευόμενοι σε συνεισφορά είναι:

 • Κατασκευή μετεωρολογικού σταθμού χαμηλού κόστους για τη συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων

 • Ανάπτυξη προγράμματος ανοικτού λογισμικού για την παρακολούθηση της διατροφής ατόμων με Διαβήτη, με τη χρήση κινητού τηλεφώνου

 • Ανάπτυξη εφαρμογής για το ΕΚΑΒ

 • Ανάπτυξη εφαρμογής για Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.)

 • Ανάπτυξη προγράμματος για την ανάκτηση δεδομένων από το σύστημα Διαύγεια

 • Ανάπτυξη προγράμματος για την καταγραφή κινδύνων που αφορούν τη βιωσιμότητα των μελισσών (πχ ασθένειες, επιθέσεις από αρκούδες κτλ )

Στο τέλος κάθε κύκλου εκπαίδευσης θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευσή τους.

Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Βασικές γνώσεις προγραμματισμού υπολογιστών

Ενασχόληση ή/και ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θεματική περιοχή

Δήλωση συμμετοχής

Τροποποίηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο με τα στοιχεία τους και ένα βιογραφικό σημείωμα μέχρι και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2015.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα στον ακόλουθο σύνδεσμο με τα στοιχεία τους και ένα βιογραφικό σημείωμα μέχρι και την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το σεμινάριο και απομακρυσμένα μέσω του διαδικτύου με τη χρήση της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων του ΕΛ/ΛΑΚ ( http://meetings.ellak.gr/bigbluebutton/meetings/meeting.jsp ).

Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Τα σεμινάρια παρέχονται δωρεάν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)» και πραγματοποιούνται στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου.

 

Who's Online

Έχουμε 16 επισκέπτες συνδεδεμένους

careers