Omega Technology

Η Omega Technology, η οποία ιδρύθηκε το 1985, είναι μια έμπειρη εταιρεία στις υπηρεσίες πληροφορικής στην Ελλάδα. Με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας, η εταιρεία εξυπηρετεί ελληνικούς δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς. Οι λύσεις που παρέχονται περιλαμβάνουν τρισδιάστατες εφαρμογές,
λύσεις υποβοηθούμενης διαβίωσης, εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, συστήματα διαχείρισης εγγράφων και γνώσης και λογισμικό κατ’ απαίτηση. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην Αθήνα και δύο υποκαταστήματα σε Πάτρα και Ιωάννινα.

Διεύθυνση: Ε.ΤΕ.Π.Η Α.Ε.
Τηλέφωνο:2109246013
E-mail: fanis@omegatech.gr
URL:www.omegatech.gr